Forfatter: beslagos

Vitaminveien 11

Sted: Oslo
Type: Bolig/kontor/hotell
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør
Oppdrag: Dørfunksjonsplaner, beslagliste/beskrivelse lås og beslag

 

Alta omsorgssenter

Sted: Alta omsorgssenter
Type: Helse, omsorgssenter
Oppdragsgiver: Alta kommune
Oppdrag: Dørfunksjonsplaner, beslagliste/beskrivelse lås og beslag, beskrivelse adgangskontroll

 

Bispevika nord

Sted: Oslo
Type: Bolig/kontor
Oppdragsgiver: Vedal AS / Oslo S Utvikling
Oppdrag: Dørfunksjons-/soneplaner, beslagliste/beskrivelse lås og beslag, strategi/beskrivelse adgangskontroll

 

Vi har byttet navn!

Beslag og Sikkerhetsrådgiveren as bytter navn til Beslagos AS.

Med dette følger ny logo og hjemmeside.

Videre overtar Jan-Arne Wike som daglig leder og Jan Spica fortsetter i firmaet som senior rådgiver.

For deg som oppdragsgiver og samarbeidspartner betyr dette lite. Vi er de samme ansatte, på samme lokasjon og med samme bedriftsfilosofi:
• Beslagos AS skal være en uavhengig rådgiver innen adgangskontroll, låser, beslag, universell utforming og sikkerhet.
• Beslagos AS skal utarbeide nøytrale beskrivelser som tilfredsstiller alle aktuelle lover og regler.
• Beslagos AS skal tilby sine tjenester til offentlige virksomheter i tillegg til entreprenører, arkitekter og andre private aktører.

Ta gjerne kontakt dersom det skulle være noe!