Barne- og ungdomssykehuset (BUS)

Sted: Haukeland, Bergen
Type: Helse/sykehus
Oppdragsgiver: KHR arkitekter
Oppdrag: Dørfunksjons-/soneplaner, beslagliste og beskrivelse