Våre nøytrale beskrivelser tilfredsstiller lov om offentlige anskaffelser. Beslagos AS tilbyr følgende nøytrale beskrivelser:

 

Funksjonstegninger

Funksjonstegninger er til meget stor nytte for byggherre, bruker, PGL, ARK, RIE, og RIBR i både forprosjekt og detaljprosjekt, samt entreprenør i tilbuds- og byggefasen.
Funksjonstegningene samordner informasjon om dører som for eksempel skal tilknyttes brannalarm, brannventilasjon, adgangskontroll, innbruddsalarm og ha universell utforming. I tillegg kan vi utarbeide soneplaner som også fremkommer på funksjonstegningene. Samlet gir dette en meget god oversikt!

Dør- og beslagliste

Meget anvendelig nøytral dør- og beslagliste i Excel. Vi benytter Excel slik at alle involverte aktører få tilgang til informasjonen på en enkel måte, uten bruk av spesialprogram. Videre kan listen suppleres med informasjon utover lås og beslag, eksempelvis pris per dør, kortleser og nødutgangskilt.
Vi anbefaler sterkt at Excel listen holdes oppdatert og benyttes aktivt gjennom hele prosjektet, da det viser seg at dette senker antall feil i dørmiljøet.
Excel listen blir en viktig del av FDV dokumentasjonen som kan benyttes videre

Detaljbeskrivelse

Detaljbeskrivelse av lås, beslag og dørautomatikk – bestående av dør- og beslagliste og ISY G-prog mengdebeskrivelse og eventuelt funksjonstegning.

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse som benyttes hvor detaljer ikke foreligger. Vi beskriver beslagpakker som ses i sammenheng med funksjonstegning