Bispevika nord

Sted: Oslo
Type: Bolig/kontor
Oppdragsgiver: Vedal AS / Oslo S Utvikling
Oppdrag: Dørfunksjons-/soneplaner, beslagliste/beskrivelse lås og beslag, strategi/beskrivelse adgangskontroll