Britannia Hotel

Sted: Trondheim
Type: Hotell
Oppdragsgiver: HENT
Oppdrag: Dørfunksjonsplaner, beslagliste og beskrivelse