Hotel Royal Christiania

Sted: Oslo
Type: Hotell
Oppdragsgiver: Probea
Oppdrag: Dørfunksjonsplaner, beskrivelse