Litt om våre tjenester

Vi kan bistå i hele prosjektfasen fra skisse/forprosjekt til ferdig bygg.

Vårt mål er å forenkle leveransen i og rundt dører med lås og beslag som hovedfagfelt, og tilbyr rådgivning deretter.
Dette omhandler blant annet avklaring, grensesnitt, koordinering, prosjektering og oppfølging.

Prosjektering av låser, beslag, adgangskontroll, dørautomatikk og elektrisk avlåsing er i dag blitt svært komplisert dersom en skal unngå problemer med sikkerhet, rømning, universell utforming og teknisk forskrift til byggverk generelt. Derfor er det viktig at prosjektering av låser og beslag blir ivaretatt på en profesjonell måte.

I mange tilfeller skal flere bruksfunksjoner tilfredsstilles i forbindelse med dører.
Vi kan, i samarbeide med arkitekt og andre rådgivere, utarbeide funksjonstegning som viser hvilke dører som skal ha:
•    tilknytning til brannalarmanlegget for automatisk åpning ved brann
•    tilknytning til brannalarmanlegget via holdemagnet for automatisk lukking ved brann
•    kortleser – adgangskontroll
•    lukket – låst overvåking
•    universell utforming ved hjelp av dørautomatikk eller holdemagnet
•    brannventilasjon
• andre elektriske tilknytninger

Vi kan også tilby utarbeidelse av soneplaner som fremkommer på funksjonstegning.

På bakgrunn av godkjente funksjonstegning eller andre oppsett som viser ovennevnte, utarbeider vi en nøytral beslagliste i Excel eller funksjonsbeskrivelse.
Beslaglisten eller funksjonsbeskrivelsen danner vårt grunnlag for å utarbeide en nøytral beslagbeskrivelse.
Beskrivelsen utarbeides i G-prog, Word eller PDF – alt etter oppdragsgivers ønske.

I tillegg til ovennevnte kan vi bistå med:
•    Kostnadsberegning i skisse/forprosjekt eller ved tilbudsgivning
•    Utsendelse av forespørsel, innhenting av priser og evaluering av tilbud
•    Gjennomføring av tekniske avklaringer og kontraktsforhandlinger
•    Koordinering av beslag- og sikringsleverandør
•    Oppfølging av leveranse på byggeplass
•    Bistand ved utarbeidelse av låsplan
•    Bistand ved utarbeidelse FDV dokumentasjon
•    Tredjepartskontroll av prosjektert lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhet