Media City Bergen

Sted: Bergen
Type: Kontor/utdanning
Oppdragsgiver: HENT
Oppdrag: Dørfunksjons-/soneplaner, beslagliste og beskrivelse