Nøytrale beskrivelser

Våre nøytrale beskrivelser tilfredsstiller lov om offentlige anskaffelser

Beslagos AS tilbyr følgende nøytrale beskrivelser:

– Funksjonstegninger er til meget stor nytte for byggherre, bruker, PGL, ARK, RIE, og RIBR i både forprosjekt og detaljprosjekt, samt entreprenør i tilbuds- og byggefasen.
Funksjonstegningene samordner informasjon om dører som for eksempel skal tilknyttes brannalarm, brannventilasjon, adgangskontroll, innbruddsalarm og ha universell utforming. I tillegg kan vi utarbeide soneplaner som også fremkommer på funksjonstegningene.
Klikk for eksempel på funksjonstegning
Klikk for eksempel på kombinert funksjonstegning og soneplan

Det enkle er ofte det beste.
– Meget anvendelig nøytral dør- og beslagliste i Excel. Vi benytter Excel slik at alle involverte aktører få tilgang til informasjonen på en enkel måte, uten bruk av spesialprogram. Videre kan listen suppleres med informasjon utover lås og beslag, eksempelvis pris per dør, kortleser og nødutgangskilt.
Vi anbefaler sterkt at Excel listen holdes oppdatert og benyttes aktivt gjennom hele prosjektet, da det viser seg at dette senker antall feil i dørmiljøet.
Excel listen blir en viktig del av FDV dokumentasjonen som kan benyttes videre
Klikk for eksempel på dør og beslagliste

– Detaljbeskrivelse av lås, beslag og dørautomatikk – bestående av , dør- og beslagliste og G-prog mengdebeskrivelse og eventuelt funksjonstegning.
Klikk for eksempel på detaljbeskrivelse

– Funksjonsbeskrivelse som benyttes hvor detaljer ikke foreligger. Vi beskriver beslagpakker som ses i sammenheng med funksjonstegning
Klikk for eksempel på funksjonsbeskrivelse

Ta gjerne kontakt med oss i dag for ytterligere informasjon!