Nye Kirkenes Sykehus

Sted: Kirkenes
Type: Helse, sykehus
Oppdragsgiver: Momentum Arkitekter
Oppdrag: Dørfunksjons-/soneplaner, beslagliste og beskrivelse