Skeiene Skole

Sted: Sandnes
Type: Undervisning, skole
Oppdragsgiver: Arkipartner
Oppdrag: Dørfunksjons-/soneplaner, beslagliste og beskrivelse