Sandsli sykehjem

Sted: Bergen
Type: Helse, sykehjem
Oppdragsgiver: Bergen Kommune / DBC
Oppdrag: Dørfunksjons-/soneplaner, beslagliste og beskrivelse