Sørkedalsveien 8

Sted: Oslo
Type: Bolig/kontor
Oppdragsgiver: Skanska
Oppdrag: Dørfunksjonsplaner, beslagliste og beskrivelse