TEK 2010 av 01.01.15 – Konsekvenser for lås og beslag

Veiledning om tekniske krav til byggverk:

Kapittel 12 – Planløsning og bygningsdeler i byggverk
§ 12-15 – Dør, port mv.
Veiledning
Til tredje ledd bokstav b
Dør til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N.

Endring fra 20 N til 30 N gir ingen effekt med tanke på tillat bruk av mekanisk dørlukker i stedet for dørautomatikk, da ingen leverandører kan levere dørlukkere montert på dør som tilfredsstiller kravet samtidig som selvlukking ivaretas. Konsekvensen er at alle selvlukkende dører som skal tilfredsstille maksimum åpningskraft på 30 N må fortsatt prosjekteres med dørautomatikk.

Det som derimot kan åpne for tillatt bruk av dørlukker i stedet for dørautomatikk er presisering om at krav til maksimum åpningskraft nå gjelder kun dører til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei. Tidligere gjaldt dette kravet alle dører. Dersom dører defineres å være utenfor hovedatkomst og/eller hovedrømningsvei bortfaller krav om maksimum åpningskraft, og man kan dermed benytte dørlukker i stedet for dørautomatikk.