Trondheimsporten

Sted: Trondheim
Type: Kontor/undervisning
Oppdragsgiver: Prora Eiendom / Entra
Oppdrag: Dørfunksjons-/soneplaner, beslagliste og beskrivelse