Våre funksjonstegninger – en suksess!

Våre funksjonstegninger er blitt en stor suksess!

Funksjonstegningene kan vise alle dører som skal tilkobles brannalarm, dørautomatikk, adgangskontroll, lukket/låst overvåking, brannventilasjon og lignende. I tillegg kan vi utarbeide soneplaner som fremkommer på funksjonstegningene.
Tegningene har vist seg å være til meget stor hjelp for byggherre/bruker, PGL, arkitekt og RIE både i forprosjekt og detaljprosjekt.

Se flik «Beskrivelse» for eksempel.