Vitaminveien 11

Sted: Oslo
Type: Bolig/kontor/hotell
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør
Oppdrag: Dørfunksjonsplaner, beslagliste/beskrivelse lås og beslag